AKTUALNOŚCI ] [ KĄCIK ADOPCYJNY ] [ ADOPCJE POZA AZYLEM ] [ WIRTUALNE ADOPCJE ] [ ZWIERZAKI ADOPTOWANE ] [ FUNDACJA ŚW FRANCISZKA ]
POTRZEBNA POMOC ] [ GALERIA ZDJĘĆ ] [ PODZIĘKOWANIA ] [ ZGUBIONO - ZNALEZIONO ] [ AZYL I JEGO MIESZKAŃCY ] KONTAKT ]


WSPOMÓŻ AZYL

BILANSE, RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI


Z A     R O K     2 0 0 5
BILANS - kliknij na miniaturkę poniżej, lub pobierz plik (PDF, 1 702 KB): LINK
RACHUNEK WYNIKÓW - kliknij na miniaturkę poniżej, lub pobierz plik (PDF, 1 286 KB): LINK
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE - kliknij na miniaturkę poniżej, lub pobierz plik (PDF, 5 010 KB): LINK
INFORMACJA DODATKOWA - kliknij na miniaturkę poniżej, lub pobierz plik (PDF, 4 279 KB): LINK
Z A     R O K     2 0 0 6
BILANS - kliknij na miniaturkę poniżej, lub pobierz plik (PDF, 1 340 KB): LINK
RACHUNEK WYNIKÓW - kliknij na miniaturkę poniżej, lub pobierz plik (PDF, 1 440 KB): LINK
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE - kliknij na miniaturkę poniżej, lub pobierz plik (PDF, 4 270 KB): LINK
INFORMACJA DODATKOWA - kliknij na miniaturkę poniżej, lub pobierz plik (PDF, 4 686 KB): LINK
Z A     R O K     2 0 0 7
BILANS - kliknij na miniaturkę poniżej, lub pobierz plik (PDF, 1 193 KB): LINK
RACHUNEK WYNIKÓW - kliknij na miniaturkę poniżej, lub pobierz plik (PDF, 1 327 KB): LINK
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE - kliknij na miniaturkę poniżej, lub pobierz plik (PDF, 7 024 KB): LINK
INFORMACJA DODATKOWA - kliknij na miniaturkę poniżej, lub pobierz plik (PDF, 4 154 KB): LINK
Z A     R O K     2 0 0 8
BILANS - kliknij na miniaturkę poniżej, lub pobierz plik (PDF, 1 496 KB): LINK
RACHUNEK WYNIKÓW - kliknij na miniaturkę poniżej, lub pobierz plik (PDF, 1 588 KB): LINK
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE - kliknij na miniaturkę poniżej, lub pobierz plik (PDF, 7 850 KB): LINK
INFORMACJA DODATKOWA - kliknij na miniaturkę poniżej, lub pobierz plik (PDF, 3 999 KB): LINK
Z A     R O K     2 0 0 9
BILANS - kliknij na miniaturkę poniżej, lub pobierz plik (PDF, 6 030 KB): LINK
RACHUNEK WYNIKÓW - kliknij na miniaturkę poniżej, lub pobierz plik (PDF, 1 534 KB): LINK
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE - kliknij na miniaturkę poniżej, lub pobierz plik (PDF, 9 181 KB): LINK
INFORMACJA DODATKOWA - kliknij na miniaturkę poniżej, lub pobierz plik (PDF, 4 024 KB): LINK
Z A     R O K     2 0 1 0
BILANS - kliknij na miniaturkę poniżej, lub pobierz plik (PDF, 1 265 KB): LINK
RACHUNEK WYNIKÓW - kliknij na miniaturkę poniżej, lub pobierz plik (PDF, 1 259 KB): LINK
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE - kliknij na miniaturkę poniżej, lub pobierz plik (PDF, 7 581 KB): LINK
INFORMACJA DODATKOWA - kliknij na miniaturkę poniżej, lub pobierz plik (PDF, 3 525 KB): LINK
Z A     R O K     2 0 1 1
WSTĘP - kliknij na miniaturkę poniżej, lub pobierz plik (PDF, 763 KB): LINK
BILANS - kliknij na miniaturkę poniżej, lub pobierz plik (PDF, 1 029 KB): LINK
RACHUNEK WYNIKÓW - kliknij na miniaturkę poniżej, lub pobierz plik (PDF, 1 205 KB): LINK
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE - kliknij na miniaturkę poniżej, lub pobierz plik (PDF, 6 250 KB): LINK
INFORMACJA DODATKOWA - kliknij na miniaturkę poniżej, lub pobierz plik (PDF, 9 980 KB): LINKZ A     R O K     2 0 1 2
WSTĘP - kliknij na miniaturkę poniżej, lub pobierz plik (PDF, 910 KB): LINK
BILANS - kliknij na miniaturkę poniżej, lub pobierz plik (PDF, 1 102 KB): LINK
RACHUNEK WYNIKÓW - kliknij na miniaturkę poniżej, lub pobierz plik (PDF, 1 248 KB): LINK
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE - kliknij na miniaturkę poniżej, lub pobierz plik (PDF, 6 984 KB): LINK
INFORMACJA DODATKOWA - kliknij na miniaturkę poniżej, lub pobierz plik (PDF, 10 104 KB): LINKZ A     R O K     2 0 1 3
BILANS - kliknij na miniaturkę poniżej, lub pobierz plik (PDF, 1 072 KB): LINK
RACHUNEK WYNIKÓW - kliknij na miniaturkę poniżej, lub pobierz plik (PDF, 1 183 KB): LINK
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE - kliknij na miniaturkę poniżej, lub pobierz plik (PDF, 9 809 KB): LINK
INFORMACJA DODATKOWA - kliknij na miniaturkę poniżej, lub pobierz plik (PDF, 10 104 KB): LINKZ A     R O K     2 0 1 4
SPRAWOZDANIE FINANSOWE - kliknij na miniaturkę poniżej, lub pobierz plik (PDF, 10 585 KB): LINK
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE - kliknij na miniaturkę poniżej, lub pobierz plik (PDF, 7 298 KB): LINKZ A     R O K     2 0 1 5
BILANS - kliknij na miniaturkę poniżej, lub pobierz plik (PDF, 260 KB): LINK
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - kliknij na miniaturkę poniżej, lub pobierz plik (PDF, 269 KB): LINK
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE - kliknij na miniaturkę poniżej, lub pobierz plik (PDF, 1 908 KB): LINK
INFORMACJA DODATKOWA - kliknij na miniaturkę poniżej, lub pobierz plik (PDF, 1 891 KB): LINKZ A     R O K     2 0 1 6
BILANS - kliknij na miniaturkę poniżej, lub pobierz plik (PDF, 377 KB): LINK
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - kliknij na miniaturkę poniżej, lub pobierz plik (PDF, 269 KB): LINK
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE - kliknij na miniaturkę poniżej, lub pobierz plik (PDF, 1 908 KB): LINK
INFORMACJA DODATKOWA - kliknij na miniaturkę poniżej, lub pobierz plik (PDF, 1 891 KB): LINKZ A     R O K     2 0 1 7
BILANS - kliknij na miniaturkę poniżej, lub pobierz plik (PDF, 481 KB): LINK
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - kliknij na miniaturkę poniżej, lub pobierz plik (PDF, 1 MB): LINK
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE - kliknij na miniaturkę poniżej, lub pobierz plik (PDF, 4 MB): LINK
INFORMACJA DODATKOWA - kliknij na miniaturkę poniżej, lub pobierz plik (PDF, 3 MB): LINKZ A     R O K     2 0 1 8
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Kliknij na miniaturkę poniżej, lub pobierz plik PDF: LINK
BILANS
Kliknij na miniaturkę poniżej, lub pobierz plik PDF: LINK
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Kliknij na miniaturkę poniżej, lub pobierz plik (PDF, 1 MB): LINK
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Kliknij na miniaturkę poniżej, lub pobierz plik PDF: LINK
INFORMACJA DODATKOWA
Kliknij na miniaturkę poniżej, lub pobierz plik PDF: LINKZ A     R O K     2 0 1 9
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Kliknij na miniaturkę poniżej, lub pobierz plik PDF: LINK
BILANS
Kliknij na miniaturkę poniżej, lub pobierz plik PDF: LINK
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Kliknij na miniaturkę poniżej, lub pobierz plik PDF: LINK
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Kliknij na miniaturki poniżej, lub pobierz plik PDF: LINK
INFORMACJA DODATKOWA
Kliknij na miniaturkę poniżej, lub pobierz plik PDF: LINK

Z A     R O K     2 0 2 0
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Kliknij na miniaturki poniżej, lub pobierz plik PDF: LINK
BILANS
Kliknij na miniaturkę poniżej, lub pobierz plik PDF: LINK
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Kliknij na miniaturki poniżej, lub pobierz plik PDF: LINK
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Kliknij na miniaturkę poniżej, lub pobierz plik PDF: LINK
INFORMACJA DODATKOWA
Kliknij na miniaturkę poniżej, lub pobierz plik PDF: LINK
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU
Kliknij na miniaturkę poniżej, lub pobierz plik PDF: LINK
UCHWAŁA NR 1 RADY FUNDACJI 2020
Kliknij na miniaturkę poniżej, lub pobierz plik PDF: LINK
UCHWAŁA NR 2 RADY FUNDACJI 2020
Kliknij na miniaturkę poniżej, lub pobierz plik PDF: LINK

catline.gif (4300 bytes)


AKTUALNOŚCI ] [ KĄCIK ADOPCYJNY ] [ ADOPCJE POZA AZYLEM ] [ WIRTUALNE ADOPCJE ] [ ZWIERZAKI ADOPTOWANE ] [ FUNDACJA ŚW FRANCISZKA ]
POTRZEBNA POMOC ] [ GALERIA ZDJĘĆ ] [ PODZIĘKOWANIA ] [ ZGUBIONO - ZNALEZIONO ] [ AZYL I JEGO MIESZKAŃCY ] KONTAKT ]

Fundacja Św. Franciszka "Pomóż zwierzętom - naszym małym braciom"
Numer konta bankowego:
79 2490 0005 0000 4530 8664 8566
z dopiskiem: "Darowizna na rzecz fundacji"

  

(c) 2000-2002 Kasia Piwowarska, Ola Michnowicz
Kontynuacja od 2005 Wojtek Kubat, Aretuza, Ania Straszewska